Wednesday, February 24, 2010

Contoh Asas

Film Effect
Suntingan berikut adalah suntingan mudah bagi memeriahkan dan mempelbagaikan persembahan gambar. Ia dikenali sebagai Film Effect. Kesesuaian suntingan ini bergantung kepada jenis dan situasi gambar. Penceritaan gambar bagi jenis suntingan ini adalah situasi yang bersahaja, tiada motif atau "candid". Berikut adalah contoh:
Ini adalah gambar asal


Selepas suntingan

Suntingan ini tidak memerlukan kepakaran. Entry akan datang, akan saya kupas bagaimana kita dapat hasilkan gambar selepas suntingan dengan Film Effect.

Wassalam....

No comments:

Post a Comment